Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Mạnh – 0987933527 mang ổ cứng dung lượng 500Gb tới công ty với mong muốn kiểm tra và phục hồi dữ liệu ổ cứng Western, ổ cứng khách hàng mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Ngày 17/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *