Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 24/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh Biên_0904770747. Ổ cứng Model: WD5000BPVT. Ổ cứng laptop 500Gb lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *