Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western Model: WD3200AAKX dung lượng 320Gb bị chết cơ. Ngày 24/12/2013 dữ liệu được bàn giao cho anh Quang_0912388890. Ổ cứng Model: WD3200AAKX. Ổ cứng Western 320Gb chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *