Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop hỏng đầu đọc
Bình chọn

Chị Hương – 0948027368 mang ổ cứng 500GB (Model: WD5000LPVX) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop bị hỏng đầu đọc. Ngày 07/11/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu đầy đủ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *