Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western laptop
Bình chọn

Anh Thông – 0982366257 mang ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) yêu cầu phục hồi dữ liệu HDD laptop Westwern. Qua kiểm tra tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 09/07/2015 công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *