Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 13/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ cho Anh Tú_0912469387. Ổ cứng Model: WD2500AAKX. Ổ Western 250G hỏng đầu từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *