Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Bình chọn

Ngày 09/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho khách hàng Chị Linh_0974397910. Ổ cứng Model: WD1T. Ổ Western 1T chết cơ do kiến chui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *