Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba lỗi đầu đọc
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba Model: MK7559 dung lượng ổ cứng Toshiba 750Gb lỗi đầu đọc, đã can thiệp không thành công cho anh Sơn_0988836688. Anh Sơn đã lấy lại dữ liệu vào ngày 07/12/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *