Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi
Bình chọn

Khách hàng – 01679814142 mang ổ cứng 1Tb (Model: MQ01ABD100) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop đầu từ lỗi. Ngày 04/11/2015 dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *