Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 25/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba cho Anh Thao_0989956733 yêu cầu lấy lại dữ liệu. Ổ cứng Model: MK3252. Tình trạng ổ khi mang tới đầu từ hỏng và kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *