Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị lỗi đầu từ
Bình chọn

Ngày 24/02/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị lỗi đầu từ cho Anh Giang_0902299616. Ổ cứng Model: ToshibaMK3263 320G, lỗi đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *