Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC
Bình chọn

Anh Long – 0984001551 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate PC bị mất dữ liệu. Ngày 20/11/2015 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *