Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Thế Anh – 0984417031 mang ổ cứng laptop 500Gb (Model: ST500LT012) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate laptop đầu từ lỗi. Ngày 14/10/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *