Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 09/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Giang_0985133622. Ổ cứng Seagate 160G Hỏng đầu đọc. Đã thực hiện xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *