Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 01/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho Chị Hòa_01258080886. Ổ cứng Seagate 250G hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *