Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ lỗi
Bình chọn

Ngày 12/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Khoa_0906231284. Ổ cứng Seagate 250G lỗi đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *