Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsusng hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsusng hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 16/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng  Samsusng hỏng đầu từ cho Anh Quảng_0979022163. Ổ cứng Model: HD253GJ. Ổ Samsung 250G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *