Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung phát ra tiếng kêu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung phát ra tiếng kêu
Bình chọn

Ngày 28/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hưng_0979476796. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G ổ phát ra tiếng kêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *