Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC lỗi cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC lỗi cơ
Bình chọn

Ngày 16/10/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung PC cho anh Cường_0985522223. Ổ cứng Model:HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320Gb lỗi cơ kêu lạch cạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *