Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung laptop hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung laptop hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Dũng – 0948103994 mang ổ cứng 320Gb (Model: HM321HI) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ Samsung laptop bị hỏng đầu từ. Ngày 29/09/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *