Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Kiên – 0984649368 mang ổ cứng 320Gb (Model: MD03200BJDW) tới với mong muốn giúp đỡ phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị hỏng đầu từ. Ngày 07/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *