Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 29/10/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Quân_0985914915. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ổ cứng Samsung 500Gb hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *