Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc, Model: HD253GJ, dung lượng 250Gb cho anh Thái_0934553030. Ngày 17/12/2013 đã bàn giao dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *