Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 20/04/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ cho Anh Quân_01677823474. Ổ cứng Model: HD253GJ. Ổ Samsung 250G hỏng cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *