Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 500Gb mất dữ liệu do ghost nhầm 2 lần cho anh Quyết_01649620310. Ổ cứng Model: HD502HJ. Ngày 16/12/2013 Anh Quyết nhận lại dữ liệu sau khi phục hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *