Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 1Tb hỏng cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 1Tb hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 10/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 1Tb hỏng cơ cho anh Thạch_0988609118. Ổ cứng Model: HD103SJ. Ổ cứng Samsung 1Tb chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *