Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Bình chọn

Anh Khang – 0975007826 mang ổ cứng 250Gb (Model: ST250DM001) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ. Ngày 23/10/2015 anh Khang đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi phục hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *