Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Bình chọn

Ngày 18/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Chị Thu_0988044356. Ổ cứng Model: HD082GJ. Ổ cứng Samsung 80G chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *