Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ
Bình chọn

Ngày 06/01/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Thương_ 0912205857. Ổ cứng Samsung 80G. Ổ cứng Model: HD081GJ hiện ổ cứng samsung bị chết cơ và đã bị can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *