Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung
Bình chọn

Anh Hưng – 0914756726 mang ổ cứng 320Gb tới công ty với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung bị mất dữ liệu. Ngày 03/11/2015 chúng tôi sau khi khôi phục thành công dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *