Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Western không nhận ổ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Western không nhận ổ
Bình chọn

Khách hàng – 0985572442 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAKX) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng PC western, ổ cứng hỏng không nhận. Ngày 13/11/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *