Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Seagate đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Seagate đầu từ lỗi
Bình chọn

Chị Hồng Anh – 01642036009 mang ổ cứng 500Gb (Model: ST500DM002) tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng PC Seagate, ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kiểm tra nguyên nhân do đầu từ bị lỗi. Ngày 22/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *