Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western bad sector
Bình chọn

Ngày 13/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western cho Anh Đông_0904080308. Ổ cứng Model: WD5000BPVT. Ổ cứng Western  500G bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *