Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn hỏng
Bình chọn

Ngày 23/04/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn cho khách hàng Anh Cường_0946311881. Ổ cứng Model: WD1200BEVS. Ổ cứng Western hỏng không nhận ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *