Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 21/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western cho Anh Tấn_0979084799. Ổ cứng Model: WD5000AADS. Ổ cứng Western 500G hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *