Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn chết cơ
Bình chọn

Ngày 16/12/2013 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Model: HD502HJ bị chết cơ cho anh Lượng_0967929999. Ổ cứng Samsung 500Gb chết cơ, Đã tháo cơ can thiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *