Phục hồi dữ liệu ổ cứng mất phân vùng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng mất phân vùng
Bình chọn

Ngày 26/02/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320G mất phân vùng cho Anh Trung_0904027770. Ổ cứng Hitachi Model: HTS543A7_320 mất phân vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *