Phục hồi dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 16/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho công ty Siêu Việt Hải Dương_0932340050. Ổ cứng Model: WD800AAJS. Ổ cứng Western 80G lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *