Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate ghost nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate ghost nhầm
Bình chọn

Anh Duy – 0912180710 mang ổ cứng 500Gb tới công ty yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Seagate ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 03/10/2015 toàn bộ dữ liệu được trả cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *