Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ
Bình chọn

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Samsung chết cơ do kiến chui vào ổ cứng, Model: HD161HI. Ngày 04/12/2013 chị Hạnh_0942989886 đã nhận lại dữ liệu. Ổ cứng laptop Samsung 160Gb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *