Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi hỏng đầu đọc
Bình chọn

Chú Tú – 0912063098 mang ổ cứng laptop 160Gb (Model: HTS5432160) tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị hỏng đầu đọc. Ngày 27/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Chú Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *