Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bad sector
Bình chọn

Anh Huy – 0949123689 mang tới ổ cứng 500Gb mong muốn công ty phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi bị bad sector. Ngày 10/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *