Phục hồi dữ liệu ổ cứng kiến chui lỗi cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng kiến chui lỗi cơ
Bình chọn

Ngày 15/07/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Đông_0904080308. Ổ cứng Samsung 80G Kiến chui, Lỗi cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *