Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng không nhận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Minh – 01695211028 mang ổ cứng MDT (China) (Model: MD00800_BJBW) tới công ty và yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng tàu hỏng không nhận. Ngày 20/08/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *