Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 01/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Khanh_0988069080. Ổ cứng Model: HD321HJ. Ổ Samsung 320G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *