Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ bad

Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ bad
Bình chọn

Ngày 19/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Thắng_0913001326. Ổ cứng Model: WD1600AAJS. Ổ Western 160G Hỏng đầu từ, bad.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *