Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop
Bình chọn

Anh Tráng – 01674659025 mang ổ cứng Hitachi 250Gb tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop bị lỗi đầu từ. Ngày 04/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Tráng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *