Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Bắc – 0918281726 mang ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi laptop đầu từ lỗi. Ngày 21/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Bắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *