Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi đánh rơi chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi đánh rơi chết cơ
Bình chọn

Ngày 26/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi cho khách hàng Anh Hưng_0914303638. Ổ cứng Model: HTS5475_500. Ổ Samsung 500G đánh rơi chết cơ.