Phục hồi dữ liệu ổ cứng HDD bị virus làm ẩn file

Phục hồi dữ liệu ổ cứng HDD bị virus làm ẩn file
Bình chọn

Ngày 06/03/2013, Phục hồi dữ liệu ổ cứng HDD bị virus làm ẩn file cho Chị Hà_0983244532, Ổ cứng Model: HD083GJ. Ổ cứng Samsung 80G bị virus làm ẩn file.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *